Reklamace

Jak postupovat při uplatnění a vyřízení reklamace v různých případech...

 

Zboží bylo doručeno poškozené

Při doručení a přebírání zásilky si dobře zkontrolujte její obal a stav výrobku. Pokud je již při převzetí patrné, že zásilka není v pořádku, tak ji od dopravce nepřebírejte. Pokud vypadá zásilka na první pohled v pořádku a přesto je uvnitř výrobek poškozený, je důležité událost co nejdříve nahlásit u přepravce. Kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mailu: reklamace@nabytekmikulec.cz

Reklamace poškozených zásilek zasílejte e-mailem společně s fotodokumentací, nafoťte poškozený výrobek, včetně obalu. Do e-mailu uveďte číslo prodejního dokladu (faktury) nebo číslo objednávky. Popište okolnosti při předání výrobku a okolností při jakých bylo zjištěno poškození.

 

Byl dodán jiný nebo nekompletní výrobek

Pokud vám domů dorazil jiný výrobek, než který jste si objednali nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte prosím naše reklamační oddělení na e-mailu: reklamace@nabytekmikulec.cz nebo na telefonu 608 752 464.

 

Výrobek nelze smontovat nebo se na výrobku projevila vada materiálu

Kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mailu: reklamace@nabytekmikulec.cz. V zaslaném e-mailu popište reklamovanou vadu a pokud je to možné přiložte fotografii vady. Pokud chybí v balení části výrobku nebo kování, popište je přesně včetně označení dle montážního návodu a uveďte počty chybějících kusů.

 

Jak postupujeme při vyřízení reklamace

Doporučujeme všechny reklamace zasílat písemně na náš e-mail: reklamace@nabytekmikulec.cz. Ústně a telefonicky přijaté reklamace nejsou závazné a z důvodu řádného postupu vyřízení a dohledání je nutná písemně podaná reklamace. Pokud nemůžete zaslat reklamaci e-mailem, zašlete reklamaci písemně na naši adresu provozovny: NÁBYTEK MIKULEC s.r.o., Kolaříkova 1364, Valašské Meziříčí, 757 01.

Reklamační pracovník Vám nejdříve potvrdí přijetí reklamace. Následně Vás kontaktuje a navrhne Vám způsob vyřízení reklamace, případně více variant, tak, aby jste si mohli vybrat vámi nejvhodnější variantu. Pro urychlení vyřízení reklamace zasílejte vždy číslo dokladu od zakoupení nebo číslo objednávky, dále popis reklamované vady a pokud je to možné také fotodokumentaci. Doporučujeme také uvést vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace. Reklamační pracovník se vždy se zákazníkem dohodne na variantě, která je pro zákazníka nejvýhodnější. Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů, od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon.

 

Jak zabalit výrobek pro vrácení

Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Ideální je přepravní obal a původní obal výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. Výrobek by měl být zabalen ideálně tak, jak byl doručen. Pro zpětný svoz volíme vždy optimální způsob přepravy a přepravu objednáváme tedy u nás. Pro rychlou identifikaci doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu a průvodní dopis, ve kterém popíšete, jaká závada se na zboží projevila.

 

Příklady možností řešení reklamací

Dodání chybějícího dílu, výměna vadného dílu nebo výrobku, případně výměna za jiný výrobek, sleva na vadu zboží nebo vrácení zboží a vrácení peněz.

 

Náklady na reklamaci

Pokud je uznáno, že vaše reklamace je oprávněná, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se především o náklady na dopravné za zaslání zboží k opravě. Pokud se jedná o objemnější kusy nábytku zajišťujeme dopravu v naší režii. Reklamaci řešíme vždy způsobem, aby nemusel zákazník zajišťovat dopravu a hradit za ni náklady, tzn. že dopravu i od zákazníka objednáváme z naší strany. Na případnou náhradu vámi vynaložených výdajů na dopravu však nemáte nárok v případě, že bude vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou. Doklad o platbě za dopravu nám, prosím, naskenujte, případně vyfoťte a zašlete s číslem prodejního dokladu na náš e-mail.
 
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně postupu při reklamaci nebo potřebujete zjistit, v jakém stavu se vaše reklamace nachází, volejte na tel. 608 752 464 nebo zašlete dotaz na e-mail: reklamace@nabytekmikulec.cz.
Rádi Vám poradíme!